Monthly Archive:: December 2019

Địa Ốc Long Phát – Khẳng định tiềm năng dẫn đầu

Địa Ốc Long Phát – Khẳng định tiềm năng dẫn đầu

Là dự án có quy mô phủ xanh lớn hàng đầu khu vực phía Nam, King City dự định ngày càng chứng minh được giá trị của một sản phẩm đứng đầu… Dự án xanh nổi tiếng tại địa phương Người dẫn đầu, nhìn ra tiềm năng, dám chớp cơ hội tiềm lực, thường đạt …