Monthly Archive:: April 2018

Phẫu thuật khớp xương

1. Phẫu thuật ở khớp xương đầu gối Sự thuận lợi trong vi phẫu thuật ở khớp xương đầu gối nhờ một phương tiện kỹ thuật hiện đại gọi là ống nội soi khớp. Thiết …