Monthly Archive:: January 2017

Da bị phát ban

Da bị phát ban

Bạn có thể ngăn ngừa nổi ban đầu bằng cách giữ cho em bé sạch và khô. Thay tã càng sớm càng tốt sau khi bị ướt hoặc bẩn. Những điểm chính cần nhớ thay tã …