máy tập chạy bộ giảm cân lập tức được biết đến

máy tập chạy bộ giảm cân mới xuất hiện trên thị trường

Nhất Xích mặt mũi rực bừng .. rút trường gươm trong máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn ra .. nhằm dùng may chay bo giam can. giữa đỉnh đầu Quỳnh Tĩnh bổ xuống. Mắt thấy đứa nhỏ này sẽ phải đầu một chốn thân một nẻo .. lập tức trong đống cỏ khô có một Thịnh mã gươm cụt đầu phóng mau ra. Ccô một lời .. hai Thịnh gươm chạm nhau. Nhất Xích chỉ thấy cánh bên tay chấn động tê rần .. hoảng sợ mất vía. Số bè lũ sĩ lạng Thịnh quát ầm lên.

Triết Biệt đã từ đống cỏ khô nhảy ra.Y đưa bên tay phải nắm Quỳnh Tĩnh kéo một cái ra phía sau lưng .. cười lớn nhạt đáp .: Tàn ác với trẻ con chẳng xấu hổ à !? Bọn họ biết đến cách sử dụng máy chạy bộ.  bè lũ sĩ đều giơ gươm chĩa mâu vây lãnh đạo Triết Biệt. Triết Biệt thấy chẳng thể cự cự vứt Thịnh mã gươm trong bên tay xuống đất. Nhất Xích bước lên gõ thắng vào bụng y một cách sử dụng máy chạy bộ. Triết Biệt chẳng hề đón đỡ .. quát lên .:

Quyền lợi sử dụng máy chạy bộ nhập khẩu

máy tập chạy bộ giảm cân

Xích giết ta mau đi !?Rồi dằn giọng đáp .: Tiếc cho ta chẳng được tử dưới bên tay bậc anh hùng Bắc nhi chân chính!Thiết Mộc Chân đáp .: Ngươi đáp gì !?Triết Biệt đáp .: Nếu ta ở trên chiến trường ta cũng biết hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện .. bị kẻ Bắc nhi chân chính giỏi hơn xích giết tử thì cũng cam lòng. Bây giờ lại như chim ưng to rơi xuống đất .. máy đi bộ  bị kiến cắn tử! Đáp xong trợn tròn hai mắt gầm lên một lời.

Sáu con cẩu của Xích Tụ Đài đang đè con cẩu chăn dê xuống đất cắn túi đất .. chợt nghe lời gầm oai mãnh dị thường hoảng sợ nhất tề nhảy dựng lên .. cụp đuôi len lét lui ra.Lập tức bên cạnh Thiết Mộc Chân có một kẻ bước ra đáp .: Triều hãn đừng cho thằng tiểu tử này khoe kcô .. ta xin gõ nhau với y. Thiết Mộc Chân trông lại thì ra là hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện.  Triều tướng Bác Nhĩ Nhất .. trong lòng rất vui rỡ .. đáp .:

Được .. ngươi ra tỷ thí với y đi. Yên ta chẳng phải chẳng có anh hùng Bắc nhi chân chính.Bác Nhĩ Nhất bước lên mấy bước đáp một mình ta xích giết ngươi .. cho ngươi có tử cũng vui lòng Triết Biệt thấy y thân thể cao to .. giọng đáp sang sảng .. bèn hỏi .: Ngươi là ai !?Bác Nhĩ Nhất đáp .: Ta là Bác Nhĩ Nhất. Ngươi chưa nghe qua địa chỉ bán máy chạy bộ à !?Triết Biệt giật mình nhủ thầm .: Từ lâu đã nghe đáp .:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *