Sự tăng trưởng của trẻ sơ sinh như thế nào?

1. Mỗi tháng bé cao lên được bao nhiêu?

Nàm đầu tiên sau khi sinh là thời kỳ sinh trưởng phát dục nhanh nhất trong cả cuộc đời của con người. Chiều cao của trẻ phản ánh tình hình tăng trưởng về xương cốt của nó và ở một mức độ tương đôi phản ánh sự phát dục và tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Do đó chúng ta thường lấy chiêu cao và thể trọng của trẻ làm tiêu chí quan trọng để đánh giá tình hình sinh trưởng phát dục của trẻ em.

Trong tình hình bình thường trẻ sơ sinh bình quân chiều cao là 50 cm. Từ 1-6 tháng sau tăng tương đối nhanh, bình quân mỗi tháng cao thêm 2,5cm. Từ 7-12 tháng mỗi tháng bình quân tăng l,5cm. Trẻ một tuổi cao khoảng 75cm gấp rưdi khi mối sinh.

Trong thực tế, do ảnh hưởng của khu vực, yếu tô di truyền, môi trường sống, mùa sinh… khác nhau. Chiều cao của trẻ có thể khác nhau rất 1ÓĨ1, vi vậy bạn đừng quá lo lắng khi thấy chiểu cao của bé thấp hơn chỉ sô” bình thường.

Điều cần chú ý là: Bạn nên định kỳ thường xuyên quan sát không thế lấy số đo chiều cao của một lân đo mà đánh giá chung về sự tăng trưởng của trẻ.

Kết quả hình ảnh cho trẻ sơ sinh

2. Trẻ tăng cân thế nào là bình thường?

Chiều cao và thể trọng là hai tiêu chí quan trọng nhất để tìm hiểu về tình hình sinh trưỏnể  

phát dục và dinh dưỡng của trẻ. Trong đó thể trọng là tiêu chí mân cảm bậc nhất trong việc xác định tình trạng dinh dưõng của trẻ. Tính ổn định của thể trọng không như chiều cao dễ dàng chịu ảnh hưởng của bệnh tật và chất lượng thức ăn.

Thể trọng bình quân của trẻ sơ sinh là 3000g, sau đó tăng dần, tuổi càng nhỏ tăng càng nhanh. Trẻ sơ sinh tuy có hiện tượng giảm sút thể trọng sinh lý tạm thời, nhưng sau 7-10 ngày sẽ khôi phục lại mức cũ.

Ba tháng đầu tốc độ tăng bình quân mỗi ngày 30g. Như vậy trong 3 tháng ỏ giai đoạn 2 tốc độ tăng trưỏng thể trọng của trẻ sẽ chậm dần so vói trước. Đại thể mỗi tuần tăng khoảng 150-180g, sau

6 tháng càng chậm hơn.

Như vậy trẻ một năm tuổi thể trọng có thể tăng gấp 3 lần khi mới sinh, bình quân là 9000g.

* Cụ thểtính theo công thức sau:

Thể trọng từ 1-6 tháng tuổi sau khi sinh (kg) = Thể trọng lúc sinh + (0,6 X tháng tuổi)

Thể trọng 7-12 tháng (kg)= Thể trọng lúc sinh + (0,5 X tháng tuổi)

Tuy nhiên thể trọng được tính theo công thức trên chỉ là trị sô’ bình quân. Thể trọng của trẻ cùng một lứa tuổi gia tăng vôn có sự khác biệt nhất định, chênh lệch hơn kém 10% đều có thể coi là bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *